THE 2-MINUTE RULE FOR เกจวัดแรงดันแก๊สหุงต้ม

The 2-Minute Rule for เกจวัดแรงดันแก๊สหุงต้ม

The 2-Minute Rule for เกจวัดแรงดันแก๊สหุงต้ม

Blog Article

เครื่องมือนี้ทำงานด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกเป็นเครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบความหนาของวัสดุโดยไม่ทำลาย (สามารถหาความหนาของถังแก๊ส ท่อโดยไม่ต้องเจาะทำลาย) โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก

ระยะเวลาจัดส่ง ภายในวันเดียวหรือมากกว่า

งานร่วมกับปั๊มระบบไฮดรอลิก เป็นต้น

(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ) แจ้งการใช้งาน การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท เริ่มแชท

เป็นเครื่องมือวัดแบบเปรียบเทียบ โดยดูจากความแตกต่างระหว่างชิ้นงานและอุปกรณ์อ้างอิง ดังนั้นจะต้องมีการปรับเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งาน

เกจวัดแรงดัน เครื่องมือวัดความดันสำหรับ อาหาร เคมี และ ปิโตรเลียม สามารถเติมของเหลวได้ในตัวเพื่อป้องกันความเสียหาย

เซนเซอร์/เอ็นโคดเดอร์/สวิตช์ลำแสง/ปลั๊ก สวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง

เจาะ เซาะ กัด เกจวัดอุณหภูมิ เลื่อย       ดอกสว่าน / ดอกสกัด / ดอกเอ็นมิล

เกจวัดอุณหภูมิ หมวดหมู่สินค้า ​​​​​​​​​ : เกจวัดอุณหภูมิ

ถาดแม่เหล็ก และ แถบแม่เหล็ก เก็บอุปกรณ์

เฟือง เครื่องเลื่อยวงเดือน และเครื่องตัดองศา

      เกจ์วัดความดันชั้นเดียว (รุ่นกลาง)

เครื่องตบดิน pressure gauge weksler เครื่องโม่ปูน เครื่องจี้ปูน

ใช้ในงานอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม เคมี และ น้ำ

Report this page